Help Me Recover From Spinal Cord Injury | Milaap
Milaap will not charge any fee on your donation to this campaign.

Help Me Recover From Spinal Cord Injury

Ask for an update

Story

ഒരു തരത്തിൽ, 25 25 എണ്ണം. ഒരു തരത്തിലാണ്. ഒരു തരത്തിൽ. ഒരു തരത്തിൽ.

ഒരു തരത്തിൽ അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ.

ഒരു തരത്തിൽ ഒരുകൂട്ടം. ഒരു തരത്തിൽ 50000. 400000.

ഓരോ തരത്തിലുമാണ്. 30 30 ഓരോ തരത്തിലും 40,000.00 എണ്ണം. ഒരു തരത്തിൽ. ഏത് സംഭാവനയും വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഒരു തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുമാണ്.
ഒരു തരത്തിൽ അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്:
മുമ്പും ശേഷവും                                                                


Download your payment receipt
(Bank transfer, QR Code donations)

Hospital report
Hospital report
Quotation for wheelchair
Quotation for wheelchair

Download your payment receipt
(Bank transfer, QR Code donations)

Rs.0 raised

Goal: Rs.40,000

Beneficiary: Bhawana info_outline