ಗಜೇಂದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ(Help Gajendra undergo treatment) | Milaap
This is a supporting campaign. Contributions made to this campaign will go towards the main campaign.

ಗಜೇಂದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ(Help Gajendra undergo treatment)

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಣುಕಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.

ಗಜೇಂದ್ರನಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಹಾಡ್ಗ್ಕಿನ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚ 1200000 ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಕರೆತರುವಂತೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

My name is Renuka and I am here to fundraise for my son Gajendra.

Gajendra has been diagnosed with Classical Hodgkin Lymphoma. But he needs to undergo Chemotherapy to fully recover. The cost of the treatment will be 1200000.

Please come forward to help me save my son. Any contribution will immensely help my family. I need your support to bring them home. Do contribute and share this campaign link with your friends and family.


Estimation letter
Estimation letter
Ask for an update
6th September 2019
Dear Supporters,

Thank you all for the support.

Gajendra is doing well. He came to the hospital for blood investigation.

Regards,
Sneha
Dear Supporters,

Thank you all for the support.

Gajendra is doing well. He came to the hospital for blood investigation.

Regards,
Sneha
Content Disclaimer: The information and opinions, expressed in this fundraiser page are those of the campaign organiser or users, and not Milaap.
If such claims are found to be not true, Milaap, in its sole discretion, has the right to stop the fundraiser, and refund donations to respective donors.
Rs.2,000 raised

Goal: Rs.1,200,000

Beneficiary: Gajendra info_outline

Supporters (1)

S
Shanker donated Rs.2,000

Get well soon