ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ, ಆಕೆಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಬೇಕು | Milaap
loans added to your basket
Total : 0
Pay Now

ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ, ಆಕೆಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಬೇಕು

verified

Verified by Milaap & medical team at hospital

Milaap is South Asia’s largest crowdfunding platform. Over 200,000+ causes have received help worth ~ $100 Million through Milaap in the last 10 years.

Report this story, if you find any inaccurate information or violates our TnC. Report this story
Close
LY
Patient Likitha YC is 7 years old, living in Bengaluru, Karnataka
AR
Being treated in Aster RV Hospital, Bengaluru, Karnataka

Receiving Liver Transplant treatment for Liver failure

first-doc
Supporters
AM
Adarsh $150

God Bless and prayers and faith pave the road to recovery!!

S
Sharadamma Rs.10,000

Get well soon

Click here to know more about Likitha YC