நகருக்குள் காடு? | Milaap
Milaap will not charge any fee on your donation to this campaign.

நகருக்குள் காடு?

Ask for an update

Story

நகருக்குள் காடுகளை வளர்ப்பதில் என்ன பயன்?.
தண்ணீரின்றி தவிக்கிறது தமிழகம், நிலத்தடி நீர் கைகளுக்கு எட்டாத தூரத்தில் சென்றுவிட்டது, என்ன செய்யப்போகிறோம் நம் எதிர்காலத்திற்கு?.

Download your payment receipt
(Bank transfer, QR Code donations)

Rs.0 raised

Goal: Rs.150,000

Beneficiary: Neer Paravaigal... info_outline
Only INR donations accepted