I am fundraising to raise money for my friend | Milaap
This is a supporting campaign. Contributions made to this campaign will go towards the main campaign.
I am fundraising to raise money for my friend
0%
Be the first one to donate
Need Rs.2,00,000
  • Anonymous

    Created by

    test test
बालासाहेब राऊत या होतकरू तरुणाच्या दोन्हीही किडन्या निकामी झाल्या आहेत तरी या तरुणाला वाचवण्या साठी भरपूर खर्च येणार आहे व त्याची परिस्थिती हि खुप हलाखीची आहे तरी त्याला जीवदान देण्यासाठी त्याला काही मदतिची गरज आहे त्याला मदत करण्यासाठी त्याच्या मो न वर कॉन्टॅक्ट करा अथवा त्याच्या बँक खात्यात मदत जमा करा

Read More

Know someone in need of funds for a medical emergency? Refer to us
support