Police withdrawn the investigation of my husband and now v r helpless | Milaap

Police withdrawn the investigation of my husband and now v r helpless

 ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികം. അടുത്ത ബന്ധുമിത്രാതികളെ വിളിച്ചു ആഘോഷികാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്ളാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനം മറ്റോ ന്നായിരുന്നു. "Man proposes but God disposes"

ഇനി എനിക്കു പറയാനുള്ളത്. "Man proposes and man itself disposes"
രണ്ടര വർഷമായി എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ റോഡ് ആക്സിഡന്റ് മരണത്തോടനുബദ്ധമായ കേസിനോട് അനുബദ്ധിച്ച ഡ്രൈവറെയും വാഹനത്തെയും.പോലിസ് തിരക്കിട്ട അനേക്ഷത്തില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഒരോ പ്രാവശ്യവും പോലിസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നത്.

ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിയമപാലകർ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടായ അനാഥിത്ഥതിന് നീതി നടപ്പാക്കി കൊണ്ടുക്കും എന്ന് ത്രീവ്രമായി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ എല്ലാ വിശ്വാസങ്ങളും തകർത്തു കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ
നോട്ടീസ് പോലീസ് കൊടുത്തു വിട്ടു. കേസ് ഇന്നി അനേക്ഷിക്കുന്നില്ല, നിർത്തിവെച്ചു. കാരണങ്ങൾ ഒന്നും ഞങ്ങളൊട് പറഞ്ഞില്ല.

ഈ കേസിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കയറാത്ത ഓഫീസുകൾ ഇല്ല, ഞാൻ അപേക്ഷയുമായീ പോവാത്ത മേലാധികാരികൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനീ ഇല്ല (രാഷ്ട്രപതി, മുഖ്യമന്ത്രി, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, കലക്ടർ, ഡിജിപി, ത്രിശ്ശൂർ എസ്.പി). എന്നിട്ടും നിയമപാലകർ എന്റെ മക്കൾക്ക് നീതി നേടി കൊടുത്തില്ല, മേലധികാരികളും, ഭരണാധികാരികളും എന്റെ മക്കളോട് കരുണ കാണിച്ചിലാ.

പോലീസ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ആ കേസ് അന്വേഷിച്ചു കാണുവോ..... ഉണ്ടാകില്ല. അതിനു കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നു ആവശ്യപെട്ടു എന്നും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുന്ന മെൻസിയുടെ പുറക്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരോ, സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരോ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ആരെ ബോധിപ്പിക്കാന്നാണ് പോലീസ് ഈ കേസിന്റെ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ.
ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂടെ നിയപാലകരോ ഭരണാധികാരികളോ അവരുടെ കരുണയോ ഉണ്ടാകില്ല ഏന് എനിക്ക് മനസിലായീ

ഇനി എനിക്കു പറയാനുള്ളത് അതിബുദ്ധിമാനായ ആ ഡ്രൈവറോടാണ് 🧛‍♂ 2017 ജനുവരി 7 നു നീ കാണിച്ച ക്രൂരതക്ക് അനാഥരായത് മൂന്നു മക്കൾ ആണ്. നീ പോലീസിനെക്കാളും അതി ബുദ്ധിമാനാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 1/2 വർഷമായി നിന്നെയും നിന്റെ വാഹനതെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലീസ് തലകുത്തി മറഞ്ഞ് അനേക്ഷിച്ചിട്ടും നിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല.

നീ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കു നിന്നെ സഹായിക്കാൻ പോലിസ്കാരൊ, നിന്റെ പുറകിൽ ആരുംതന്നെ ഉണ്ടായാലും നീ അനാഥരാക്കിയ മുന്നു മക്കളുടെ കണ്ണ് അനാഥത്വത്തിന്റെ പേരിൽ എന്നോക്കെ നനയുന്നുവോ അത് നിൻറ ജീവിതത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കും  നീ നശിക്കും.

ഇതെലാം നിസാഹയതയോടെ കണ്ടുകൊണ്ടു ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരമ്മയുടെ വേദന.

     
Sub         :  The progress of my husband's road accidental case and also good help for my family /
                    Children or the amount of accident insurance allowed to be granted.  (Crime 49/2017).
 
Ref. No. :     1. Honorable President Secretariat Office Letter No.:P2/B1807180119 dated 18/07/2018
         2. Honorable Chief Minister office petition Docket No. G 180303897 dated 20/03/2018
         3. Letter from DPC office, Thrissur No.G3 (b) – 3294/2018/R dated 09/05/2018

I am  Mency Abraham, (A small Congress family) resident of Parekattukara, Muriyad Village (Ward No 4), Mukundapuran Taluk of Thirssur District, Kerala State.  My husband Mr. Abraham Thomas had died in a road accident, being a widow and mother to 3 children, I am praying for your extended support for helping me to get the support.

On 7th January 2017, on his way back from home in bicycle by about 11 PM he was struck by a vehicle near Kodakara at Vazhiyambalam. This grievous incident led to his sad demise. He was the sole support to me and 3 kids. It’s been more than 2 years, I have been knocking many doors to get a support and progress about my husband’s case, but as the vehicle that hit my husband nor the driver is unknown till today, even the insurance benefits is not being granted to me. On January 8, 2017 had registered a FIR 0049 (IPC 1860-279, 304 A) by Sri. Subishmon K.S., Sub Inspector of Police, Kodakara Police Station, Thrissur Dist., Kerala.

But since the initiative of the local police was found to be unsatisfactory on our complaint with no one to recommend or pressurize and also no Political leaders to help even for my local committees. Party members used to come my home only for voting time and after nobody will help us for our needfulness.

I had given petition to Shri Lokanath Behera, Deputy General of Police (DGP), Superintendent of Police, Thrissur Rural and DYSP Chalakkudy, Honorable President of India, New Delhi, Honorable Chief Minister of Kerala Shri. Pinnaray Vijayan, and respected MP, MLA’ of our place.  Despite all this after 2 years even today I see no progress on the same. Whenever I enquire about the status they just repeat that investigation is in progress. Now as the investigation is in a standstill, my efforts to avail accidental insurance benefit also turned out to be futile.

Ref. No. 1:  An order sent by the Hon'ble President of India, President Secretariat office, New Delhi to Chief Secretary of Kerala on July 18, 2018 and received a copy of the same to my address. Now more than six month over, I am very worried about the fact that I have not yet received any information or positive reply from the Kerala Government.
Ref. No. 2: The Complaint Docket No. G 180303897 which was accepted in the office of the Hon'ble Chief Minister of Kerala and the present condition of the complaint is stagnant in the District Police Chief, Trissur Rural office from 17 April, 2018 onwards.
 
Ref. No. 3: Thrissur District Police Chief informed me that a special investigation team formed a year before as per the Order No. D1-1798/2018/R dated January 28, 2018. Now One year completed and I have not yet received any information about the development query yet.
 
At home I have 3 kids studying in primary classes, and my mother who I have to support. The home loan that was taken, has a hefty amount due for repayment. These immense burdens really strands me from all aspects and now this letter is my last resort to upkeep my family.

I request again and again that the police should intensify the investigation to find out the cause of the accident. If it is a situation where the quest may be fatal, it is a matter of concern to me that you need to have a keen interest in protecting my children and I am requesting Kerala Government should have compassion for the protection. Helping my family, who suffered helplessness, deserved help or your diligent sympathy for the grant of the accident insurance allowance.

I am very sorry for the regular reply from the Police Department and Government that investigation is under processing since last 2 years. 

Thanking you,
police withdrawn the investigation
police withdrawn the investigation
Death Certificate
Death Certificate
Newspaper News
Newspaper News
Postmortum Report from Hospital
Postmortum Report from Hospital
Road accdient death news paper
Road accdient death news paper
Government and Police Authorities are not considering our request
Government and Police Authorities are not considering our request
Ask for an update
30th March 2019
Dear Supporters,

Thank you for all your love and support.

My family is very much obliged to all the supporters for your generosity and also a special thanks to Mr. Satish Rangarajan who helps my kids with their education every month.

Please support and share the campaign with your friends and family.

Thanks

Dear Supporters,

Thank you for all your love and support.

My family is very much obliged to all the supporters for your generosity and also a special thanks to Mr. Satish Rangarajan who helps my kids with their education every month.

Please support and share the campaign with your friends and family.

Thanks

25th January 2019
Dear Supporters,

Thank you for all the wonderful support. Here is a quick update.

The funds are utilized for paying the housing loan and for the education fee of our kids.

Once again, thank you for the love and support.

Regards,
Mency Abraham
Dear Supporters,

Thank you for all the wonderful support. Here is a quick update.

The funds are utilized for paying the housing loan and for the education fee of our kids.

Once again, thank you for the love and support.

Regards,
Mency Abraham
24th June 2018
Dear Supporters,

Thank you for your love and support. It means a lot to us.

I've been able to manage my children's education with my salary from the job I'm currently into. The funds that have been raised from this campaign shall be used in order to pay off the debts.

It is heartening to inform you all that I can now see a ray of light. I shall keep you posted. Thank you once again!

Regards,
Mency
Dear Supporters,

Thank you for your love and support. It means a lot to us.

I've been able to manage my children's education with my salary from the job I'm currently into. The funds that have been raised from this campaign shall be used in order to pay off the debts.

It is heartening to inform you all that I can now see a ray of light. I shall keep you posted. Thank you once again!

Regards,
Mency
Content Disclaimer: The facts and opinions, expressed in this fundraiser page are those of the campaign organiser or users, and not Milaap.
Rs.313,000 raised

Goal: Rs.1,500,000

7 Days to go

Beneficiary: Mency Abraham info_outline

Fundraising campaigns (1)

Supporters (139)

S
Satish donated Rs.1,500
S
Satish donated Rs.1,500
A
Anonymous donated Rs.2,806
S
Satish donated Rs.2,000
A
Anonymous donated Rs.500

God bless you and your family

S
Satish donated Rs.1,500