Help Sattappa Get A Prosthetic Leg | Milaap

Help Sattappa Get A Prosthetic Leg

Ask for an update

Story

उमरगा तालुका जिल्हा उस्मानाबाद .
येथील चालक श्री गुरुनाथ साताप्पा घोडके हे दिनांक 15 /10/ 18 रोजी रात्री बारा वाजून 30 मिनिटांनी सोलापूरपासून वीस किलोमीटर अंतरावर तांदूळवाडी येथील रिंकू ढाब्याजवळ चहा पिण्यासाठी थांबले असता, त्यानंतर ते आपल्या गाडी कडे जात असताना या चालकाला अज्ञात वाहनाने धडक दिली व सुसाट वेगाने गाडी न थांबता निघुन गेली. या अपघातामध्ये या चालकाच्या दोन्ही पायावरून गाडी गेली असल्याने त्याचे दोन्ही पाय ऑपरेशन करून पूर्णता कट करण्यात आलेले आहे. तरी त्या ड्रायव्हर ची परिस्थिती हालातीची आहे. वाााााा
Content Disclaimer: The information and opinions, expressed in this fundraiser page are those of the campaign organiser or users, and not Milaap.
If such claims are found to be not true, Milaap, in its sole discretion, has the right to stop the fundraiser, and refund donations to respective donors.
Rs.200 raised

Goal: Rs.10,000

Beneficiary: Gurunath satapp... info_outline

Supporters (1)

A
Anonymous donated Rs.200