MA
Mr ANSAR ISAK PINJARI donated Rs.1,100
MN
MARSHAL NAGPAL donated Rs.1,000
M
Mohsin donated Rs.500

Get well soon

KM
KALPESH MADHUKAR MAHAJAN donated Rs.100
A
Akash donated Rs.500
A
Anonymous donated Rs.5,000