Samiksha
Samiksha donated Rs.500

Get well soon akshaya.. Jai mata di!

S
Saravanaraj donated Rs.1,000
M
Mia donated Rs.1,000
d
dlnmurthy donated Rs.1,100
S
Sajit donated $100
RM
Ramesh donated $37.87