A
Anonymous donated Rs.900
A
Anonymous donated Rs.1,000
D
Divya donated Rs.1,000
A
Anonymous donated $15
N
Naga donated $50
S
SaiKarthik donated $100