R
Radhikadevi donated Rs.1,000

Pranam Sadhguru

A
Anonymous donated Rs.1,000
KS
Kandasami donated Rs.1,000

Jai Mahadev

A
Anonymous donated Rs.3,000
RB
Raja donated Rs.2,500
VA
V donated Rs.3,000