Shourya
Shourya donated Rs.500
Kehkashan
Kehkashan donated Rs.2,500
A
Anonymous donated Rs.500
Mohammad
Mohammad donated $50
Syed Faraz
Syed Faraz donated Rs.1,000
A
Anonymous donated Rs.2,500