A
Anonymous donated Rs.4,800
Anonymous
Anonymous donated Rs.600
A
Anonymous donated US $25

With prayers

A
Anonymous donated Rs.1,000

Bhai thik hoja...duniya dekhni hai tanne!!!! Upar wala tujhe Zindagi bakshe!

C
Chethan donated Rs.500
T
Tammy donated US $25

God bless