Vs
Vandana donated Rs.1,000

Ok

PK
Prakash donated Rs.1,000
P
PONNAGIRISHKUMAR donated Rs.500
RS
RAGHUVEER donated $100
A
Anonymous donated Rs.41
A
Anonymous donated Rs.500