Prakhar
Prakhar donated Rs.100

Go Gampa!

Rittik
Rittik donated Rs.100
Gautam
Gautam donated Rs.100

Yo Gampa Bro! Tere liye game design kiya hai :D

Aayush
Aayush donated Rs.250

Go Gampa

AK
Anurag donated Rs.300

all the best gampa!! -korla

A
Anonymous donated Rs.300