L
Lingaiah donated Rs.250
SU
SHAIK USMAN BASHA donated Rs.150
Ms
Macha donated Rs.1,000

Get well soon

A
Anonymous donated Rs.116
A
Anonymous donated Rs.100
MS
MD SOHAIL KHAN donated Rs.111