Sr
Shekhar donated Rs.500

Jai mahasu devta pls help recover him

Sr
Shekhar donated Rs.100

Jai sai raksha karo apne bacche ki

p
pankaj donated Rs.10,000
T
Triparna donated Rs.10,000
Kk
Karan donated Rs.5,000
SB
Sridhar donated Rs.500

Vaazga valamudan !