BR
BHIMASHANKAR RAJKUMAR MALBHAGE donated Rs.25
MJ
Mr JUNED AHMED RASHID MOMIN donated Rs.100
A
Anonymous donated Rs.33
A
Anonymous donated Rs.50
RS
RAVINUTHALA SRINIVASARAO donated Rs.40
GP
GOVIND PRAKASH donated Rs.21