Shweta
Shweta donated Rs.1,000

God save him

K
Kavitha donated Rs.500
Alex
Alex donated $1,000

God save and bless him with long life.