Pg
Prateeksha donated Rs.1,500
R
Rajimaha donated Rs.500
SG
Anonymous donated Rs.500
P
Prasanth donated Rs.2,500

All the best Soumya :)

SB
Shilpa donated Rs.500

All the best Saumya!

Sp
Srinivas donated Rs.500

Naham karta Hari karta